Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

22 616 31 94

Relacje inwestorskie

HM INWEST S. A. to doświadczona, działająca aktywnie na rynku od ponad 10 lat, ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Spółka jest właścicielem znaku towarowego Grupa Inwest wraz z elementami graficznymi, tj. logiem, które wykorzystuje do celów marketingowych, posiada świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 239795, prawo ochronne trwa nieprzerwanie od 2010 roku.

CELE STRATEGICZNE HM INWEST S.A.

Ugruntowanie bardzo dobrej pozycji na stołecznym rynku nieruchomości poprzez m.in. :

 • realizację nowych, kameralnych inwestycji, nastawionych przede wszystkim na bardzo dobra strukturę mieszkań i ciekawe lokalizacje,
 • pozyskiwanie nowych gruntów, w najlepszych lokalizacjach.

 

Ekspansja działalności na rynek ogólnopolski poprzez m.in.:

 • wzmocnienie pozycji na rynku aglomeracji śląskiej poprzez pozyskiwanie ciekawych gruntów,
 • ponadto pozyskiwanie gruntów pod inwestycje również na terenie Trójmiasta,
 • ciągła rozbudowa "banku ziemi" na terenie stolicy.

 

Zwiększenie skali działalności Spółki oraz jej sukcesywny rozwój.

Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku bankami oraz instytucjami finansowymi

 • możemy zagwarantować odpowiedni poziom finansowania realizowanych przez Spółkę inwestycji oraz ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród (zobacz).

AKCJONARIAT

 

 

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

 

 

ZARZĄD

 

 • PIOTR HOFMAN – PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM INWEST S.A. 

Założyciel firmy HM INWEST S.A. Począwszy od roku 1996 rozpoczął budowanie firm zajmujących się działalnoscią deweloperską w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz biurowo-usługowego. W tym czasie samodzielnie stworzył i zarządzał wieloma spółkami z branży nieruchomości i budownictwa.

Aktualnie jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Spółki HM INWEST S.A., która pod jego "skrzydłami" dynamicznie się rozwija i corocznie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, m.in. II miejsce w ogólnopolskim rankingu deweloperów dziennika "Rzeczpospolita", dwukrotny Certyfikat Wiarygodności Dewelopera przyznawany przez kapitułę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010 przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Medal Europejski przyznawany przez Bussines Centre Club. 

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim. Doświadczenie menedżerskie zdobył w praktycznym zarządzaniu firmami oraz podczas licznych szkoleń i dodatkowych kursów dotyczących zarządzania oraz rynku nieruchomości.

Jest wieloletnim członkiem Bussines Centre Club oraz polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prywatnie uprawia amatorsko tenis i golf, a z zamiłowania do sportu wspiera także młodych polskich sportowców.

 

 • MARCIN MIELCARZ - WICEPREZES ZARZĄDU SPOŁKI HM INWEST S.A.

Posiada wyższe wykształcenie humanistyczne, jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na rynku nieruchomości działa od 2005 roku.

W latach 2010 - 2014 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Inwestor HM Sp. z o.o. zajmującej się komercyjnym wynajmem powierzchni usługowych i biurowych. W ramach swojej funkcji pełnił rolę menedżera i od podstaw stworzył strukturę firmy w zakresie komercyjnego wynajmu nieruchomości w kilkunastu miastach w Polsce.

W toku zarządzania zajmował sie kompleksową realizacją inwestycji przeznaczonych na wynajem, obsługą w zakresie finansowania, administracja nieruchomościmi oraz prowadzeniem kampanii marketingowych firmy.

W okresie III.2012 - XII.2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki HM INWEST S.A.

 

RADA NADZORCZA

 

 • JAROSŁAW MIELCARZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ze Spółką HM INWEST S.A. związany od 2004 roku jako udziałowiec, akcjonariusz, Wiceprezes Zarządu w okresie IV.2004 - XII.2013.

Na rynku deweloperskim, budowlanym, nieruchomości działa od 1998 roku, dzięki czemu ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie.

Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1990 roku prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Inwestor HM Sp. z o.o.

Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Idea Inwest Sp. z o.o.

Od 2014 roku jest Wiceprezesem Zarządu w spółce Timedix Sp.zo.o.

Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce PJ Development Sp. z o.o.

Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce MH Inwest Sp. z o.o, od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w tej spółce.

W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • LESZEK HOFMAN – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent studiów prawniczych na dawnej Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach obecnie Uniwersytet Śląski, na Wydziale Prawa i Administracji.

Po ukończeniu studiów pracował w organach administracji państwowej w Bielsku Białej. W 1976 roku ukończył egzaminem państwowym aplikację sędziowską.

W 1978 roku zdał egzamin na stanowisko radcy prawnego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, nr wpisu Kt-418.

W latach 1981-2000 pracował jako radca prawny w Hucie Batory S.A. w Chorzowie. Od 1993 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Pan Leszek Hofman współpracuje z firmami obrotu wierzytelnościami w zakresie zobowiązań branży budowlanej, transportowej i handlowej oraz w zakresie zmian i skutków zachodzących po stronie wierzyciela lub dłużnika w wyniku cesji. Występuje przed sądami polubownymi jako pełnomocnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procedury cywilnej, zobowiązań, prawa rzeczowego, jak również stosowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego z wyjątkiem HM Inwest S.A.

Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • URSZULA HOFMAN – Członek Rady Nadzorczej

Związana ze Spółką od roku 2004. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Studiów Podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

W latach 2002-2004 pracowała w biurze Wiceprezesa Zarządu Banku Millenium S.A. w departamencie bankowości hipotecznej i była odpowiedzialna za nadzór nad wnioskami dotyczącymi udzielanych przez bank kredytów hipotecznych, weryfikacji dokumentów i przebiegu procedur bankowych.

W toku współpracy ze Spółką HM INWEST S.A. zajmowała się m.in. sprzedażą mieszkań i lokali usługowych w realizowanych przez podmiot inwestycjach, przygotowywaniem oraz weryfikacją prawną i formalną kupowanych przez Spółkę nieruchomości oraz prowadzeniem kampanii marketingowych firmy.

Od 2015 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Telewizja Republika S.A.

Od 2017 roku jest Prezesem Zarządu w spółce JP Development Sp. z o.o.

Od 2013 roku jest Prezesem Zarządu w spółce HB Inwestor Sp. z o.o.

W okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • AGNIESZKA CIOŁKOWSKA Członek Rady Nadzorczej

Architekt prowadzący, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, odbywa studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na Wydziale Architektury i Urbanistyki z zakresu projektowania urbanistycznego.

W 2010 roku założyła pracownie architektoniczną Agawa Architektura, świadczącą pełen zakres projektów: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz, obsługa procesów inwestycyjnych.

W latach 1997-2009 zdobywane doświadczenie w pracowniach architektonicznych specjalizujących się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, obiektach przemysłowych, oświatowym.

Związana ze Spółką od początku jej powstania i realizacji inwestycji deweloperskich.

W okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego za wyjątkiem HM Inwest S.A.

Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • MIKOŁAJ MIELCARZ - Członek Rady Nadzorczej

Związany z branżą nieruchomości od 2003 roku. Obecnie zajmuję się wynajmem nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski. Przeprowadza remonty obiektów handlowych, rewitalizacje zabytkowych kamienic pod powierzchnie biurowe oraz ich ostateczną komercjalizację. Zrealizowane inwestycje są laureatami kilku nagród lokalnych samorządów.

Na terenie Polski współpracuje z wieloma sieciami handlowymi, agencjami nieruchomości oraz wynajmuje obiekty wielkopowierzchniowe. Przygotowanie prawnicze, a także PR-owe pozwoliło Panu Mikołajowi na przeprowadzenie z sukcesami wielu projektów związanych z nieruchomościami.

Od roku 2012 do listopada 2017 roku pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Premium Pożyczki.

W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuje

Więcej informacji