2016-05-23

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 4

Warszawa

W IV odcinku filmu dokumentalnego "Kasia i Marek u siebie" nasi bohaterowie zaznajamiaj? si? z arkanami kredyt??w hipotecznych, poznaj? zasady procedury kredytowej i to wszystko co chcieliby wiedzie? o kredytach, ale o co do tej pory bali sie zapyta?

czytaj więcej
2016-05-18

Druga edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest

Warszawa

Po sukcesie pierwszej edycji Grupa Inwest kontynuuje Program Stypendialny. Rozpocz?cie Programu i wyb??r pierwszych Stypendyst??w spotka?? si? z bardzo pozytywnym przyj?ciem spo??eczno??ci lokalnych.

czytaj więcej
2016-05-16

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 3

Warszawa

III odcinek filmu dokumentalnego "Kasia i Marek u siebie" ju?? na Antenie!

czytaj więcej
2016-05-16

Praga Po??udnie, Kamionkowskie B??onia Elekcyjne - tu kiedy?? wybierano Kr??l??w

Warszawa

Ten rekreacyjny teren zielony (wpisany do rejestru zabytk??w pod poprzedni? nazw? Skwer Stanis??awa Augusta) po??o??ony jest na obszarze warszawskiego Kamionka - dawniej wie?? Kamion.

czytaj więcej
2016-05-11

Nowy Magazyn Finansowy

Warszawa

Zach?camy do zapoznania si? z nowym Magazynem Finansowym "CASH" przygotowanym przez Dom Kredytowy Notus - firmy zajmuj?cej si? doradztwem finansowym, z kt??r? GRUPA INWEST wsp????pracuje.

czytaj więcej
2016-05-09

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 2

Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia II odcinka filmu dokumentalnego "Kasia i Marek u siebie" opowiadaj?cego histori? Kasi i Marka - kt??rzy podjeli decyzj? o wst?pieniu w zwi?zek ma????e??ski i wsp??lnym zakupie nowego mieszkania.

czytaj więcej
2016-05-05

Praga Po??udnie, ul. Szklanych Dom??w: Artyku?? o naszej nowej inwestycji w Wirtualnej Polsce

Warszawa

Zach?camy do zapoznania si? z Artyku??em jaki ukaza?? si? w dniu dzisiejszym w internetowym serwisie "Wiadomo??ci" portalu Wirtualna Polska o naszej nowej inwestycji przy ul. Szklanych Dom??w na warszawskim Grochowie.

czytaj więcej
2016-05-02

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie

Warszawa

Zapraszamy do ogl?dania 10 - odcinkowego filmu dokumentalnego "Kasia i Marek u siebie" opowiadaj?cego histori? Kasi i Marka - kt??rzy podj?li decyzj? o wst?pieniu w zwi?zek ma????e??ski i wsp??lnym zakupie nowego mieszkania.

czytaj więcej
2016-04-29

Nowe biuro sprzeda??y GRUPY INWEST na Grochowie

Warszawa

W zwi?zku ze zmian? siedziby GRUPY INWEST na ulic? Solec 22 na warszawskim Powi??lu postanowili??my otworzy? drugie, niezale??ne Biuro Sprzeda??y Mieszka?? na Grochowie.

czytaj więcej
2016-04-25

Praga P????noc ?? Zajezdnia Tramwajowa na Kaw?czy??skiej kiedy?? i dzi??

Warszawa

Budow? zajezdni rozpocz?to w lipcu 1923. Zosta??a oddana do eksploatacji 1 marca 1925. By??a to najwi?ksza remiza tramwajowa w przedwojennej Warszawie.

czytaj więcej
2016-04-18

Lider Polskiego Biznesu

Warszawa

Z wielk? przyjemno??ci? informujemy, ??e Sp????ka HM INWEST S.A. otrzyma??a nominacj? do Tytu??u Lidera Polskiego Biznesu za rok 2015, przyznawanego przez Business Centre Club.

czytaj więcej
2016-04-07

Praga P????noc ?? V edycja Eko-Pragi w najbli??szy weekend

Warszawa

W sobot? i niedziel? 9 i 10 kwietnia w Galerii Wile??skiej odb?dzie si? kolejna edycja "EkoPragi" - kreatywnych warsztat??w edukacyjnych dla najm??odszych. Akcja jest obj?ta patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga P????noc.

czytaj więcej
2016-04-01

NOWA INWESTYCJA WARSZAWA - PRAGA PO?UDNIE (KAMIONEK) - UL. KA?USZY??SKA

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy o rozpocz?ciu budowy i sprzeda??y mieszka?? w naszej nowej inwestycji przy ulicy Ka??uszy??skiej.

czytaj więcej
2016-03-14

Praga Po??udnie, ul.Kordeckiego 45 - strop nad III pi?trem (!)

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy o zako??czeniu kolejnego etapu inwestycji przy ul. KORDECKIEGO 45 w postaci wykonania stropu nad kondygnacj? III pi?tra.

czytaj więcej
2016-03-03

Pierwsze stypendia GRUPY INWEST rozdane

Warszawa

Zako??czy??a si? pierwsza edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Program zosta?? powo??any we wrze??niu 2015 roku.

czytaj więcej
2016-03-01

NOWA INWESTYCJA WARSZAWA - PRAGA PO?UDNIE (GROCH??W) - UL. SZKLANYCH DOM??W

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy o rozpocz?ciu budowy i sprzeda??y mieszka?? w naszej nowej inwestycji na warszawskim Grochowie przy ulicy Szklanych Dom??w.

czytaj więcej
2016-03-01

GRUPA INWEST - Zmiana Adresu (!)

Warszawa

Niniejszym informujemy, ??e z dniem 1 marca 2016r. zmianie ulega adres biura GRUPY INWEST.

czytaj więcej
2016-02-16

TARGI MIESZKANIOWE NA STADIONIE NARODOWYM - LUTY 2016.

Warszawa

Bardzo dzi?kujemy za tak liczne przybycie na Targi Mieszka??, kt??re odby??y si? w ubieg??y weekend (13 - 14 lutego 2016R.) na Stadionie Narodowym w Warszawie.

czytaj więcej

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X