2016-01-18

NOWA INWESTYCJA WARSZAWA - PRAGA PO?UDNIE (GROCH??W) - UL. GARIBALDIEGO 5

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy o rozpocz?ciu budowy i sprzeda??y mieszka?? w naszej nowej inwestycji przy ulicy Garibaldiego 5 na warszawskiej Pradze - Po??udnie (Groch??w) w bezpo??rednim s?siedztwie Ronda Wiatraczna.

czytaj więcej
2016-01-08

Praga Po??udnie - Rewitalizacja 2016-2022

Warszawa

Informujemy, ??e wraz z Nowym Rokiem Urz?d Miasta st. Warszawy przyst?puje do wdra??ania zatwierdzonego w 2015 roku Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2016-2022.

czytaj więcej
2015-12-29

Program Stypendialny Grupy Inwest - aktualizacja Regulaminu

Warszawa

Z dniem 29.12.2015 roku w Regulaminie Programu Stypendialnego wprowadzone zosta??y nast?puj?ce zmiany:

czytaj więcej
2015-12-23

??yczenia ?wi?teczno - Noworoczne

Warszawa

Szanowni Pa??stwo,

czytaj więcej
2015-12-22

Praga Po??udnie, ul.Kordeckiego 45 - strop nad parterem (!)

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z przyjemno??ci? informujemy o zako??czeniu kolejnego etapu inwestycji przy ul. KORDECKIEGO 45 w postaci wykonania stropu na kondygnacj? parteru.

czytaj więcej
2015-12-17

Program Stypendialny Grupy Inwest - Jak rozumiemy zaanga??owanie spo??eczno-kulturalne?

Warszawa

W naszym Programie Stypendialnym jednym z kryteri??w oceny wniosku ucznia przy wyborze Stypendysty jest zaanga??owanie spo??eczno-kulturalne.

czytaj więcej
2015-12-07

Praga P????noc ?? Google Campus Warsaw otwarty

Warszawa

Nie dalej jak p???? roku temu pisali??my o pozytywnych zmianach spo??eczno ?? gospodarczych jakie mo??na obserwowa? na Pradze P????noc.

czytaj więcej
2015-11-25

Praga P????noc, ul.Siedlecka 60 - kolejny etap inwestycji zako??czony (!)

Warszawa

Informujemy, ??e z sukcesem zako??czyli??my kolejny etap prac budowlanych w inwestycji SIEDLECKA 60, polegaj?cy na wylaniu szlicht w lokalach mieszkalnych i na cz???ciach wsp??lnych budynku.

czytaj więcej
2015-11-20

Praga P????noc, ul.Siedlecka 60 - kolejne mieszkania w Programie MDM

Warszawa

Wychodz?c naprzeciw zapytaniom i potrzebom naszych Klient??w zdecydowali??my si? wprowadzi? do sprzeda??y w inwestycji Siedlecka 60 kolejne mieszkania, kt??re naby? mo??na w ramach Programu MDM i skorzysta? z dofinansowania przy ich zakupie.

czytaj więcej
2015-11-13

GRUPA INWEST - Firma Dobrze Widziana

Warszawa

Z wielk? przyjemno??ci? informujemy, ??e Sp????ka HM INWEST S.A. otrzyma??a tytu?? ?Firmy Dobrze Widzianej? przyznawany przez Business Centre Club.

czytaj więcej
2015-11-03

Media o Nas

Warszawa

Zach?camy Pa??stwa do regularnego odwiedzania zak??adki MEDIA O NAS, w kt??rej znajd? Pa??stwo wiele ciekawych artyku????w o naszej firmie oraz wiadomo??ci z rynku nieruchomo??ci i bran??y budowlanej z udzia??em ekspert??w GRUPY INWEST.

czytaj więcej
2015-10-26

Praga Po??udnie - Metro na Rondzie Wiatraczna

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy, ??e Urz?d Miasta Sto??ecznego Warszawy zbli??a si? do ostatecznego zatwierdzenia projektu i wykonania odcinka wschodniego II linii warszawskiego Metra.

czytaj więcej
2015-10-15

Relacja z uroczysto??ci realizacji Inwestycji Katowice - Pu??askiego

Warszawa

Sp????ka HM INWEST S.A. dzia??alno??? w mie??cie Katowice rozpocz???a w roku 2010, realizuj?c z sukcesem inwestycj? budynku mieszkalno ?? biurowo ?? us??ugowego, przy ul. Opolskiej 17-19

czytaj więcej
2015-10-12

Praskie Targi Nieruchomo??ci - edycja jesienna 2015

Warszawa

W miniony weekend (10 - 11 pa??dziernika 2015) odby??y si? Praskie Targi Nieruchomo??ci (edycja jesienna 2015) w Centrum Naukowo Produkcyjnym Radawar przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

czytaj więcej
2015-09-29

NOWA INWESTYCJA WARSZAWA - PRAGA PO?UDNIE (GROCH??W) - UL. KORDECKIEGO 45

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z przyjemno??ci? informujemy o rozpocz?ciu budowy i sprzeda??y mieszka?? w naszej nowej inwestycji przy ulicy Kordeckiego 45 na warszawskiej Pradze - Po??udnie (Groch??w).

czytaj więcej
2015-09-26

Praga P????noc, ul.Siedlecka 60 - prace elewacyjne zako??czone

Warszawa

Informujemy, ??e zako??czyli??my prace elewacyjne budynku Siedlecka 60. Obecnie na budowie trwaj? prace tynkarskie IV i III pi?tra oraz przygotowania do rozprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych po pod??odze w poszczeg??lnych lokalach.

czytaj więcej
2015-09-21

Inwestycja w Katowicach - ul. Pu??askiego

Warszawa

Zapraszamy Pa??stwa do zapoznania si? z nasz? inwestycj? dewelopersk? budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z cz???ci? us??ugow? w presti??owym miejscu w Katowicach przy ul. Gen. Kazimierza Pu??askiego w Dolinie 3 Staw??w.

czytaj więcej
2015-09-07

RUSZY?A PIERWSZA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO GRUPY INWEST NA PRADZE PO?UDNIE

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy, ??e w miesi?cu wrze??niu 2015 roku Grupa Inwest rozpocz???a Program Stypendialny na Pradze Po??udnie.

czytaj więcej

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X