2017-05-24

Anin Park: Wybierz swoje mieszkanie i uzyskaj rabat do 20.000,00 PLN (!)

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z przyjemno??ci? informujemy o przygotowanej PROMOCJI na mieszkania w inwestycji ANIN PARK realizowanej w dzielnicy Wawer:

czytaj więcej
2017-05-08

Szklanych Dom??w: MDM - czekamy do 2018 roku (!)

Warszawa

Informujemy, ??e naszej inwestycji zlokalizowanej na Pradze Po??udnie (Groch??w) przy ul. SZKLANYCH DOM??W, kt??rej termin realizacji przypada na IV kwarta?? 2017 roku, oferujemy do sprzeda??y mieszkanie w Programie MDM:

czytaj więcej
2017-04-24

Wydarzenia lokalne...

Warszawa

Od pocz?tku naszej dzia??alno??ci staramy si? aktywnie uczestniczy? w ??yciu spo??eczno??ci lokalnych, w kt??rych powstaj? nasze inwestycje deweloperskie.

czytaj więcej
2017-04-18

#Warszawa2030 - Warszawa przysz??o??ci (!)

Warszawa

Zach?camy do odwiedzenia strony intrernetowej Warszawa2030 po??wi?conej strategii rozwoju Warszawy w perspektywie do 2030 roku.

czytaj więcej
2017-04-05

Mieszkanie na Plus - zobacz pierwsze dwa odcinki (!)

Warszawa

Zach?camy do obejrzenia pierwszych dw??ch odcink??w naszego nowego autorskiego programu telewizyjnego po??wi?conego tematyce nieruchomo??ci pod tytu??em "Mieszkanie na Plus", kt??ry realizujemy wesp???? z Telewizj? Republika.

czytaj więcej
2017-03-30

GRUPA INWEST w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Forum Odpowiedzialnego Biznesu uzna??o prowadzony przez Grup? Inwest Program Stypendialny za ??dobr? praktyk??.

czytaj więcej
2017-03-24

Zobacz w Telewizji nowy Program GRUPY INWEST o nieruchomo??ciach

Warszawa

Z przyjemno??ci informujemy, ??e GRUPA INWEST wesp???? z Telewizj? Republika zrealizowa??a nowy autorski program telewizyjny po??wi?cony tematyce nieruchomo??ci pod tytu??em "Mieszkanie na Plus".

czytaj więcej
2017-03-16

Wiosenna promocja na wybrane mieszkania w inwestycjach Anin Park, Garibaldiego i Szklanych Dom??w

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy o przygotowaniu specjalnej, wiosennej promocji na wybrane mieszkania w naszych inwestycjach ANIN PARK, GARIBALDIEGO i SZKLANYCH DOM??W.

czytaj więcej
2017-03-14

Niezwyk??y Wawer (!)

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z ko??cem lutego 2017 roku Urz?d Dzielnicy Wawer zaprezentowa?? interesuj?cy przewodnik turystyczny ?Niezwyk??y Wawer?.

czytaj więcej
2017-03-13

Od 01.04.2017 roku - zmiana lokalizacji terenowego biura sprzeda??y

Warszawa

Pragniemy poinformowa?, ??e z dniem 01.04.2017 roku nast?pi zmiana lokalizacji naszego terenowego oddzia??u biura sprzeda??y, dotychczas usytuowanego przy skrzy??owaniu ulicy Szaser??w i Wsp??lnej Drogi na Grochowie.

czytaj więcej
2017-03-06

GRUPA INWEST: Spo??eczna odpowiedzialno??? biznesu

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Po miesi?cach pracy, warsztat??w i dyskusji z rado??ci? i dum? informujemy o przyj?ciu przez Zarz?d HM Inwest S.A. STRATEGII ODPOWIEDZIALNO?CI SPO?ECZNEJ (CSR)!

czytaj więcej
2017-03-04

Zako??czy??a si? III edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest

Warszawa

Ju?? po raz trzeci Grupa Inwest wr?czy??a stypendia najbardziej aktywnym i zaanga??owanym spo??ecznie gimnazjalistom z Pragi Po??udnie. W szko??ach odby??y si? uroczyste apele szkolne, na kt??rych przedstawiciele firmy gratulowali uczniom i wr?czali dy

czytaj więcej
2017-03-01

NOWA INWESTYCJA WARSZAWA - PRAGA PO?UDNIE (GROCH??W) - UL. DOMEYKI 20

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z przyjemno??ci? informujemy o rozpocz?ciu budowy i sprzeda??y mieszka?? w naszej nowej inwestycji przy ulicy Domeyki 20 na warszawskim Grochowie.

czytaj więcej
2017-02-14

Ju?? po raz trzeci rozdali??my stypendia aktywnym Gimnazjalistom z Pragi Po??udnie

Warszawa

Szanowni Pa??stwo! W zesz??ym tygodniu og??oszone zosta??y wyniki III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

czytaj więcej
2017-01-30

Prezentacja inwestycji Szklanych Dom??w

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wideo inwestycji przy ul. SZKLANYCH DOM??W.

czytaj więcej
2017-01-26

Program Mieszkanie + i jego wp??yw na rozw??j gospodarczy i spo??eczny Kraju

Warszawa

W dniu 25.01.2017 roku w Warszawie w Centrum Prasowym Foksal odby??a si? Debata pn. ?Program Mieszkanie + i jego wp??yw na rozw??j gospodarczy i spo??eczny Kraju??

czytaj więcej
2017-01-25

GRUPA INWEST Liderem Polskiego Biznesu za 2016 rok (!)

Warszawa

Z dum? pragniemy Pa??stwa poinformowa?, ??e GRUPA INWEST zosta??a uhonorowana presti??ow? z??ot? Statuetk? Lidera Polskiego Biznesu za rok 2016 przyznawan? przez Business Centre Club.

czytaj więcej
2017-01-24

Z??ap ostatni? szans? MDM na 2018 rok

Warszawa

Limit ??rodk??w na dofinansowanie w ramach Programu MDM na 2017 rok zosta?? ju?? wyczerpany, ale ca??y czas mo??na si? stara? o dop??aty na rok 2018. Jest to jednoczesnie ostatni rok dzia??ania Programu MDM.

czytaj więcej

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X