2017-01-16

GRUPA INWEST - co nowego w 2017 roku?

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Jeszcze mamy stycze??, wi?c pocz?tek roku. A zatem czas na kr??tkie podsumowanie 2016 roku i program na rok 2017.

czytaj więcej
2017-01-11

Nagroda dla GRUPY INWEST - Firma Dobrze widziana za 2016 rok

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z przyjemno??ci? informujemy, ??e z ko??cem 2016 roku GRUPA INWEST znalaz??a si? w gronie laureat??w VII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana za 2016 rok organizowanego przez Business Centre Club.

czytaj więcej
2016-12-12

Praga - P????noc, ul. Siedlecka 60, Mieszkanie 53m2 w cenie 6.490 PLN/m2

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z przyjemno??cia informujemy o wprowadzeniu zimowej promocji na lokal nr 18 w inwestycji SIEDLECKA 60: Tylko do ko??ca grudnia: Mieszkanie nr 18 o pow. 53,50 m2 (trzy pokoje) w cenie 6.490 PLN/m2

czytaj więcej
2016-11-18

Nagroda dla GRUPY INWEST (!)

Warszawa

Szanowni Pa??stwo, Z przyjemno??ci? informujemy o przyznaniu rekomendacji Sp????ce HM INWEST S.A. do Certyfikatu JAKO?? ROKU? Wyb??r Polak??w 2016.

czytaj więcej
2016-11-16

Praga Po??udnie, ul.Kordeckiego 45 - inwestycja zako??czona (!)

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy o zako??czeniu inwestycji i rozpocz?ciu procedury odbiorowej budynku do u??ytkowania inwestycji przy ul. KORDECKIEGO 45 na warszawskiej Pradze-Po??udnie.

czytaj więcej
2016-11-14

Praga - P????noc, ul. Siedlecka 60 - obejrzyj film o naszej inwestycji (!)

Warszawa

Zach?camy do obejrzenia filmu po??wi?conego uko??czonej niedawno inwestycji - budynku mieszkalnego przy ul. SIEDLECKIEJ 60 na warszawskiej Pradze-P????noc.

czytaj więcej
2016-11-14

Zmiana godzin otwarcia biura sprzeda??y GRUPY INWEST na Grochowie

Warszawa

Uprzejmie informujemy, ??e od dnia 15.11.2016r. nasze biuro sprzeda??y na warszawskim Grochowie przy skrzy??owaniu ulicy Szaser??w i Wsp??lnej Drogi b?dzie czynne wed??ug indywidualnie um??wionych spotka??.

czytaj więcej
2016-11-10

Anin - codzienne, niezwyczajne ??ycie...

Warszawa

Szanowni Pa??stwo,

czytaj więcej
2016-10-19

Praga P????noc - Trwa IV Praska Jesie?? w ?wi?tyniach

Warszawa

Jak co roku, w okresie jesiennym w kilku ko??cio??ach warszawskiej Pragi P????noc odbywa si? Festiwal "Praska Jesie?? w ?wi?tyniach".

czytaj więcej
2016-10-17

Anin - historyczne spacery ??ladami poet??w i nie tylko...

Warszawa

Poniewa?? jesienna pogoda nie dla ka??dego staje si? zach?t? do odbywania d??ugich spacer??w namawiamy Pa??stwa do wirtualnej ale prawdziwej, historycznej wycieczki po prz?pieknym Aninie.

czytaj więcej
2016-10-13

"Butem po Wawie" - kolejne spacery po Pradze P????noc i Pradze Po??udnie

Warszawa

Jaki?? czas temu zach?cali??my do odwiedzenia portalu "Butem po Wawie", kt??rego tw??rca - Pan Rafa?? D?browiecki informuje o organizowanych przez siebie Spacerach, podczas kt??rych mo??na pozna? poszczeg??lne dzielnice i rejony Warszawy.

czytaj więcej
2016-09-27

"Butem po Wawie" - spacery historyczno - kulturalne

Warszawa

Zach?camy do odwiedzenia portalu "Butem po Wawie", kt??rego tw??rca - Pan Rafa?? D?browiecki informuje o organizowanych przez siebie Spacerach, podczas kt??rych mo??na pozna? poszczeg??lne dzielnice i rejony Warszawy.

czytaj więcej
2016-09-14

Relacja z Biegu Skaryszewska - 11 wrze??nia 2016r.

Warszawa

W ubieg??? Niedziel? (11.09.2016) odby?? si? III Bieg Skaryszewska 9 zorganizowany w Parku Skaryszewskim na Pradze - Po??udnie.

czytaj więcej
2016-09-13

Znamy ju?? wszystkich stypendyst??w Grupy Inwest!

Warszawa

12 wrze??nia na uroczystym apelu szkolnym w Gimnazjum nr 28 przyznali??my ostatnie w tej edycji stypendium Grupy Inwest.

czytaj więcej
2016-09-08

Raport ze stanu zaawansowania inwestycji na Pradze-Po??udnie (wrzesie?? 2016r.)

Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia materia??u wideo z informacj? o stanie zaawansowania prac budowlanych na naszych inwestycjach deweloperskich na Pradze-Po??udnie.

czytaj więcej
2016-09-03

III Bieg Skaryszewska - 11 wrze??nia 2016

Warszawa

GRUPA INWEST ma zaszczyt by? jednym ze sponsor??w Biegu Skaryszewska 9 kt??ry odb?dzie si? w Warszawie 11 wrze??nia 2016 roku w Parku Skaryszewskim.

czytaj więcej
2016-09-02

Stypendia Grupy Inwest rozdane po raz drugi!

Warszawa

1 wrze??nia 2016 roku na uroczystym Rozpocz?ciu Roku Szkolnego w Gimnazjum nr 21 i 22 przyznali??my stypendia wyj?tkowo uzdolnionym i zaanga??owanym spo??ecznie uczniom.

czytaj więcej
2016-08-12

Grupa Inwest na Stream1.pl

Warszawa

Maj?c na celu jak najlepsze zaprezentowanie Pa??stwu materia????w filmowych zrealizowanych na zlecenie Grupy Inwest, podj?li??my wsp????prac? z firm? Stream1.pl

czytaj więcej

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X