Praga Po??udnie, Relacja z Pikniku Rodzinnego (Sobota, 03.06.2017)

W ubieg??? Sobot? (03.06.2017) odby?? si? zorganizowany przez Sp????dzielni? Mieszkaniow? "SZASER??W" Piknik Rodzinny na osiedlowym Placu Zabaw przy ul. Romea i Julii na warszawskim Grochowie.

GRUPA INWEST mia??a przyjemno??? wzbogaci? to wydarzenie w??asnym stoiskiem z wieloma atrakcjami i niespodziankami dla Dzieci i Rodziców.

Cieszymy sie z mozliwo??ci wspó??uczestnictwa w Pikniku. Wierzymy, ??e takie wydarzenia s? niepowtarzaln? okazj? do budowania pozytywnych i szczerych s?siedzkich relacji, mi??ego sp?dzenia czasu w gronie wybranych osób, a tak??e poznania siebie nawzajem w nieco innych, ni?? na co dzie??, okoliczno??ciach.

Jako firma deweloperska, która w ostatnich 15 latach wybudowa??a kilkadziesi?t budynków mieszkalnych na Grochowie, staramy si? aktywnie anga??owa? w ??ycie spo??eczno??ci lokalnej. Niew?tpliwie, tegoroczny Piknik przyniós?? nam du??? dawk? pozytywnej energii do dalszego dzia??ania. Dzi?kujemy za t? mo??liwo??? Organizatorom, ale przede wszystkim Pa??stwu, którzy tak licznie przybyli??cie na to Spotkanie!  

ZOBACZ WIDEORELACJ?:

 

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X