Rozpoczynamy IV Edycj? Programu Stypendialnego Grupy Inwest (!)

Z przyjemno??ci? informujemy, ??e rozpoczynamy nab??r wniosk??w o Stypendium Grupy Inwest. Stypendium skierowane jest do uczni??w aktywnych, zaanga??owanych w rozwijanie siebie i otaczaj?cego ?wiata.

typendium w wysoko??ci 300 lub 200 z?? miesi?cznie b?dzie wyp??acane wybranym uczniom przez ca??y I semestr roku szkolnego 2017-2018 w partnerskich szko??ach.

Nabór wniosków potrwa do 22 czerwca, a stypendystów og??osimy 1 wrze??nia.

Jest to ju?? IV edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Przez ostatnie dwa lata uda??o nam si? nagrodzi? stypendium i pozna? wiele ciekawych m??odych osób, mi?dzy innymi Zuzi?, która jest wolontariuszk? przy dzielnicowych wydarzeniach sportowych, Ma?ka, który marzy o szkole lotniczej i Paulin?, która ka??d? woln? chwil? po??wi?ca swojej pasji teatralnej.

Wspieranie lokalnej m??odzie??y to dla nas wspania??a przygoda i najlepsza z prowadzonych inwestycji.

Wi?cej informacji, lista partnerskich szkó?? i wzór wniosku s? dost?pne tutaj (kliknij)

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X