Wydarzenia lokalne...

Zobacz co ciekawego dzieje si? w okolicy, w kt??rych powstaj? nasze inwestycje deweloperskie.

Szanowni Pa??stwo, 

Od pocz?tku naszej dzia??alno??ci staramy si? aktywnie uczestniczy? w ??yciu spo??eczno??ci lokalnych, w których powstaj? nasze inwestycje deweloperskie.

Przyk??adem niech b?dzie powo??any przez nas Program Stypendialny dla uczniów na Pradze-Po??udnie, czy te?? nasze wsparcie, uczestnictwo i organizacja rozmaitych "eventów" kulturalnych i sportowych.

Pilnie ??ledzimy tak??e inne lokalne atrakcje w dzielnicach, w których prowadzimy inwestycje, organizowane przez Stowarzyszenia i Ludzi, którzy swoj? pasj? zmieniaj? charakter naszego miasta.

Wszystkie te wydarzenia (spotkania, spacery, wieczory autorskie, prelekcje, przedstawienia teatralne, warsztaty, kiermasze, konkursy, turnieje), które naszym zdaniem zas??uguj? na uwag? sukcesywnie umieszczamy w zak??adce "WYDARZENIA" na naszym Facebook'owym koncie - zach?camy Pa??stwa do zapoznania sie z nimi: tutaj

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X