Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

22 616 31 94

Relacje inwestorskie

HM INWEST S. A. to doświadczona, działająca aktywnie na rynku od ponad 10 lat, ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Spółka jest właścicielem znaku towarowego Grupa Inwest wraz z elementami graficznymi, tj. logiem, które wykorzystuje do celów marketingowych, posiada świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 239795, prawo ochronne trwa nieprzerwanie od 2010 roku.

CELE STRATEGICZNE HM INWEST S.A.

Ugruntowanie bardzo dobrej pozycji na stołecznym rynku nieruchomości poprzez m.in. :

 • realizację nowych, kameralnych inwestycji, nastawionych przede wszystkim na bardzo dobra strukturę mieszkań i ciekawe lokalizacje,
 • pozyskiwanie nowych gruntów, w najlepszych lokalizacjach.

 

Ekspansja działalności na rynek ogólnopolski poprzez m.in.:

 • wzmocnienie pozycji na rynku aglomeracji śląskiej poprzez pozyskiwanie ciekawych gruntów,
 • ponadto pozyskiwanie gruntów pod inwestycje również na terenie Trójmiasta,
 • ciągła rozbudowa "banku ziemi" na terenie stolicy.

 

Zwiększenie skali działalności Spółki oraz jej sukcesywny rozwój.

Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku bankami oraz instytucjami finansowymi

 • możemy zagwarantować odpowiedni poziom finansowania realizowanych przez Spółkę inwestycji oraz ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród (zobacz).

AKCJONARIAT

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

 

ZARZĄD

 

 • PIOTR HOFMAN – PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM INWEST S.A. 

Założyciel firmy HM INWEST S.A. Począwszy od roku 1996 rozpoczął budowanie firm zajmujących się działalnoscią deweloperską w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz biurowo-usługowego. W tym czasie samodzielnie stworzył i zarządzał wieloma spółkami z branży nieruchomości i budownictwa.

Aktualnie jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Spółki HM INWEST S.A., która pod jego "skrzydłami" dynamicznie się rozwija i corocznie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, m.in. II miejsce w ogólnopolskim rankingu deweloperów dziennika "Rzeczpospolita", dwukrotny Certyfikat Wiarygodności Dewelopera przyznawany przez kapitułę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010 przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Medal Europejski przyznawany przez Bussines Centre Club. 

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim. Doświadczenie menedżerskie zdobył w praktycznym zarządzaniu firmami oraz podczas licznych szkoleń i dodatkowych kursów dotyczących zarządzania oraz rynku nieruchomości.

Jest wieloletnim członkiem Bussines Centre Club oraz polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prywatnie uprawia amatorsko tenis i golf, a z zamiłowania do sportu wspiera także młodych polskich sportowców.

 

RADA NADZORCZA

 

 • JAROSŁAW MIELCARZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ze Spółką HM INWEST S.A. związany od 2004 roku jako udziałowiec, akcjonariusz, Wiceprezes Zarządu w okresie IV.2004 - XII.2013.

Na rynku deweloperskim, budowlanym, nieruchomości działa od 1998 roku, dzięki czemu ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie.

Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1990 roku prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Inwestor HM Sp. z o.o.

Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Idea Inwest Sp. z o.o.

Od 2014 roku jest Wiceprezesem Zarządu w spółce Timedix Sp.zo.o.

Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce PJ Development Sp. z o.o.

Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce MH Inwest Sp. z o.o, od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w tej spółce.

Pan Jarosław Mielcarz:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,

- nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • PAULA GLASER – Członek Rady Nadzorczej 

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie(2000).

W latach 2017-2018 ukończyła Studia Excutive Master of Business Administration prowadzone przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Studia te kierowane są do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich, a także właścicieli przedsiębiorstw.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w branży kosmetycznej w Warszawie.
W latach 2004 - 2012 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Paula Glaser i Wspólnicy Sp.zo.o.

W latach wcześniejszych obejmowała stanowiska kierownika oraz dyrektora d.s. administracyjnych w Maxim Doradca oraz Krajan.

Pani Paula Glaser:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • EDWARD CHOPCIAN Członek Rady Nadzorczej

Uprawnienia Budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej (1988), uzyskał na bazie Technikum Budowlanego o specjalności ogólnobudowlanej (1975).

Przebieg pracy zawodowej obejmował różne stanowiska na przestrzeni lat, począwszy od Majstra Budowy, Inspektora d/s BHP, Kierownika Budowy do Inspektora Nadzoru.

Doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w firmach K.P.R.B. Kraków, Chemobudowa Kraków, Instal Kraków, Nowomag Nowy Sącz i innych, doprowadziło do obecnej współpracy z HM Inwest S.A., z którą to zrealizował inwestycje w Warszawie, Katowicach, Bytomiu, a obecnie w Poznaniu.

Pan Edward Chopcian:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art.18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • ANETA KLIMEK - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie na kierunku Prawo (2016).

Aplikant adwokacki trzeciego roku szkolenia organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe głównie z zakresu prawa handlowego, w tym prawa spółek, oraz prawa cywilnego zdobywała praktykując w warszawskich kancelariach oraz dziale prawnym spółki.

Pan Aneta Klimek:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organujakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KrajowymRejestrze Sądowym.

 

 • WALDEMAR OŁDAK - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1983).W latach 1996 – 2009 Główny Księgowy w Spółkach z o.o.

Od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie księgowości i spraw kadrowo-płacowych.

Pan Waldemar Ołdak:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organujakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.