Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Informacja o Laureatach VI edycji Programu Stypendialnego


Bardzo dzi?kujemy za z??o??one wnioski dotycz?ce przyznania stypendium GRUPY INWEST.

Z uwagi na obowi?zuj?ce Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego dotycz?ce ochrony danych osobowych – RODO, nie mo??emy udost?pni? listy stypendystów na stronie internetowej.

 

Pozwolicie Pa??stwo, ??e jeszcze przez chwil? potrzymamy Was w niepewno??ci, a Laureatów kolejnej edycji programu stypendialnego og??osimy podczas pierwszego, wrze??niowego apelu w Szkole.

 

Pozdrawiamy i ??yczymy mi??ych wakacji!