Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest


Wraz z dniem 29 sierpnia 2016 roku zostaj? wprowadzone nast?puj?ce zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest. W §2 Kryteria przyznawania Stypendi??w zostaje dodany punkt 7 o tre??ci:

Dany ucze?? mo??e otrzyma? Stypendium tylko jeden raz w trakcie roku szkolnego, w edycji pierwszo- lub drugosemestralnej. Ucze??, który otrzyma?? stypendium w edycji pierwszosemestralnej nie jest brany pod uwag?, nawet je??li ponownie z??o??y?? Wniosek, w edycji drugosemestralnej.