2016-08-09

Anin Park - Podzi?kowania (!)

Warszawa

Dzi?kujemy za tak du??e zainteresowanie nasz? now? inwestycj? Anin Park, zlokalizowan? przy ul. Po??aryskiego 71 w Aninie.

czytaj więcej
2016-08-08

Grupa Inwest - II miejsce w kategorii najlepsza inwestycja w Warszawie

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy, ??e nasza inwestycja przy ul. Garibaldiego 5 (Rondo Wiatraczna) otrzyma??a II miejsce w kategorii najlepsza inwestycja w Warszawie.

czytaj więcej
2016-08-01

ANIN PARK. NOWA INWESTYCJA (!) Warszawa - Anin, ul. Po??aryskiego 71

Warszawa

Z przyjemno??ci? informujemy o rozpocz?ciu budowy i sprzeda??y mieszka?? w naszej nowej inwestycji w warszawskiem Aninie przy ulicy Po??aryskiego 71 pod nazw? ANIN PARK.

czytaj więcej
2016-07-04

Kasia i Marek nareszcie u siebie - odcinek 10 (ostatni)

Warszawa

Tym rozdzia??em ko??czymy 10 - odcinkowy film dokumentalny "Kasia i Marek u siebie", o parze tytu??owych bohater??w, kt??rzy podjeli decyzj? o wst?pieniu w zwi?zek ma????e??ski i wsp??lnym zakupie nowego mieszkania.

czytaj więcej
2016-07-01

Praga P????noc ?? Wakacje w Kinie Praha (!)

Warszawa

Dla tych kt??rzy sp?dzaja wakacje w mie??cie Kino Praha przygotowa??o wiele ciekawy atrakcji, w tym mi?dzy innymi:

czytaj więcej
2016-06-27

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 9

Warszawa

Media i instalacje w budynku. Internet, telefon i telewizja. ?wiat??ow??d czy tradycyjne instalacje teletechniczne? Centralne ogrzewanie czy nowoczesna kot??ownia gazowa? Instalacje grzewcze, wodne i kanalizacyjne. Wysoko??ci op??at eksploatacyjnych?

czytaj więcej
2016-06-21

Programu Stypendialny Grupy Inwest - ruszy?? nab??r wniosk??w do II edycji (!)

Warszawa

W dniu wczorajszym ruszy?? nab??r wniosk??w do II edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

czytaj więcej
2016-06-20

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 8

Warszawa

W czasach, w kt??rych moda i trendy odgrywaj? bardzo istotn? rol? umeblowanie mieszkania nie jest zadaniem ??atwym. Jest to czas kiedy musimy podj?? szereg decyzji, pocz?wszy od tego czy chcemy kupi? gotowy zestaw mebli, czy te?? zam??wi? je pod w

czytaj więcej
2016-06-14

Praga P????noc, ul.Siedlecka 60 - mieszkanie nr 25 wyko??czone

Warszawa

W odebranym ju?? do u??ytkowania budynku przy ul. Siedleckiej 60 na Pradze - P????noc zdecydowali??my si? wyko??czy? "pod klucz" jeden z oferowanych do sprzeda??y lokali.

czytaj więcej
2016-06-13

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 7

Warszawa

Kolory i detale. Umeblowanie i wyposa??enie. Elementy ozdobne i dekoracje. Wygoda i ergonomia. Ostateczny kszta??t, charakter i styl...

czytaj więcej
2016-06-09

Relacja z konferencji

Warszawa

W dniach 6-7 czerwca 2016 roku w Sopocie odby??a si? kolejna, sz??sta edycja konferencji "Forum Rynku Nieruchomo??ci" - jednego z najwi?kszych i najbardziej presti??owych w Polsce spotka?? przedstawicieli rynku nieruchomo??ci.

czytaj więcej
2016-06-07

Praga Po??udnie, Relacja z Pikniku Rodzinnego (Niedziela, 05.06.2016)

Warszawa

W ubieg??? Niedziel? (05.06.2016) odby?? si? zorganizowany przez Sp????dzielni? Mieszkaniow? "SZASER??W" III Piknik Rodzinny na osiedlowym Placu Zabaw przy ul. Romea i Julii na warszawskim Grochowie.

czytaj więcej
2016-06-06

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 6

Warszawa

Jak zaaran??owa? przestrze?? w Mieszkaniu? Jak efektywnie zagospodarowa? powierzchnie? Czy postawi? na otwarte pomieszczenia czy raczej wydziela? dodatkowe pokoje?

czytaj więcej
2016-06-01

Praga Po??udnie, Piknik Rodzinny w najbli??sz? Niedziel? 05.06.2016

Warszawa

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Sp????dzielni? Mieszkaniow? SZASER??W III Piknik Rodzinny, kt??ry odb?dzie sie w najbli??sz? Niedziel? 05.06.2016 w godzinach 11.00 - 16.00 na osiedlowym Placu Zabaw przy ul. Romea i Julii (nieopodal ul. S

czytaj więcej
2016-05-30

Kasia i Marek kupuj? Mieszkanie - odcinek 5

Warszawa

"Umowy s? wa??ne" - wiedz? o tym tytu??owi bohaterowie filmu dokumentalnego "Kasia i Marek u siebie", kt??rzy w prezentowanym w dniu dzisiejszym odcinku cyklu odczuwaj? niepok??j przed podpisaniem Umowy Deweloperskiej na zakup wybranego mieszkania.

czytaj więcej
2016-05-28

Praga Po??udnie, Spacer Alej? Chwa??y Olszynki Grochowskiej

Warszawa

Zapraszamy do odbycia spaceru ulic? Traczy (pocz?wszy od ulicy Che??m??y??skiej) na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, na kt??rej znajduj? si? g??azy po??wi?cone pami?ci bohaterom powstania listopadowego.

czytaj więcej
2016-05-25

Praga Po??udnie, ul. Szklanych Dom??w: Artyku?? o naszej nowej inwestycji

Warszawa

Zach?camy do zapoznania si? z Artyku??em jaki ukaza?? si? w dniu dzisiejszym w internetowym serwisie portalu "DoPoznania" o naszej nowej inwestycji przy ul. Szklanych Dom??w na warszawskim Grochowie.

czytaj więcej
2016-05-24

Praga Po??udnie, ul.Kordeckiego 45 - kolejne etapy budowy zako??czone.

Warszawa

Z przyjemno??ci? pragniemy poinformowa?, ??e w minionym tygodniu uko??czyli??my kolejne etapy przedsi?wzi?cia deweloperskiego inwestycji przy ul. Kordeckiego 45:

czytaj więcej

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X