Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Warszawa - Praga Południe

Domeyki

Termin zakończenia inwestycji:
Wrzesień 2018

Brak wolnych mieszkań

Warszawa - Praga Południe, Domeyki

sprawdź

opis inwestycji

Warszawa, Praga - Południe, ul. Domeyki 20

Nowoczesny budynek mieszkalny, wielorodzinny z 23 mieszkaniami o zróżnicowanym metrażu i funkcjonalnym układzie: lokale jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchni od 28m2 do 110m2

Na III i IV piętrze znajdują się mieszkania dwupoziomowe.

Dla lokali na parterze wykonano tarasy i ogródki, usytuowane wokół budynku. Pozostałe mieszkania posiadają balkony i duże okna.

Pionową obsługę komunikacyjną zapewnia klatka schodowa z windą osobową zjeżdżająca do garażu podziemnego, gdzie zlokalizowano miejsca postojowe. Na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano komórki lokatorskie.

lokalizacja

Warszawa - Praga Południe, Domeyki

galeria

Powyższe wizualizacje mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

harmonogram prac

Pierwszy etap - WYKONANO

Zakup nieruchomo??ci wraz z zakupem projektu budowlanego i praw do realizacji przedsi?wzi?cia deweloperskiego oraz organizacja placu budowy, zabezpieczenie wykopu, roboty ziemne.

Drugi etap - WYKONANO

Wykonanie stanu ?0? budynku (strop nad gara??em podziemnym) oraz wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej w gara??u podziemnym oraz wykonanie konstrukcji I i II kondygnacji (strop nad parterem i strop nad I pi?trem)

Trzeci etap - WYKONANO

Wykonanie konstrukcji III i IV i V kondygnacji (strop nad II i III i IV pi?trem)

Czwarty etap - WYKONANO

Wykonanie pokrycia dachu wraz z wymurowaniem komin??w dachowych oraz monta?? pion??w wod-kan i c.o. oraz monta?? poziom??w instalacji wod-kan na parterze oraz okablowanie instalacj? elektryczn? lokali mieszkalnych (bez monta??u osprz?tu i rozdzielnic)

Pi?ty etap - WYKONANO

Wykonanie elewacji zewn?trznej bez poziomu parteru oraz dostawa i monta?? stolarki okiennej

Sz??sty etap - WYKONANO

Wykonanie tynk??w w lokalach mieszkalnych, wykonanie instalacji podposadzkowych sanitarnych i elektrycznych, wykonanie szlicht, monta?? urz?dze?? kot??owni, po??o??enie gres??w na cz???ciach wsp??lnych, wykonanie zabud??w g-k klatki schodowej

Si??dmy etap - WYKONANO

Monta?? elektrycznej rozdzielnicy g????wnej oraz monta?? elektrycznych tablic mieszkaniowych oraz monta?? osprz?tu elektrycznego i grzejnik??w w lokalach mieszkalnych oraz monta?? stolarki aluminiowej i drzwiowej oraz monta?? windy oraz malowanie ??cian

??smy etap - WYKONANO

Dostawa i monta?? platform parkingowych na cz???ciach wsp??lnych, wykonanie teren??w zewn?trznych. Zako??czenie wszystkich prac i zg??oszenie budynku do u??ytkowania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dziennik budowy

diary image
diary image
diary image
diary image
diary image
diary image
diary image
diary image
diary image

Termin zakończenia inwestycji:
Wrzesień 2018

Lipiec 2018
Trwaj? czynno??ci zmierzaj?ce do odbioru budynku do u??ytkowania

Czerwiec 2018
Rozpocz?to procedury zmierzaj?ce do odbioru budynku do u??ytkowania

Maj 2018
Ko??czymy prace wyko??czeniowe wewn?trzne. Wykonano monta?? osprz?tu elektrycznego i grzejnik??w w lokalach mieszkalnych oraz dostarczono i zamontowano wind?.

Marzec 2018
Wykonano tynki i szlichty w lokalach mieszkalnych. Trwaj? prace wyko??czeniowe wewn?trzne.

Luty 2018
Zako??czono prace elewacyjne. Trwaj? prace instalacyjne - wewn?trzne.

Styczeń 2018
Prace elewacyjne. Trwaj? prace tynkarskie.

Grudzień 2017
Zamontowano stolark? okienn?. Trwaj? prace elewacyjne

Listopad 2017
Wykonano IV etap inwestycji - pokrycie dachu na "gotowo"

Październik 2017
Trwaj? prace nad pokryciem dachu - stan surowy otwarty

Brak wolnych mieszkań

Warszawa - Praga Południe, Domeyki

sprawdź