Relacje inwestorskie

HM INWEST S. A. to doświadczona, działająca aktywnie na rynku od ponad 24 lat, ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Spółka jest właścicielem znaku towarowego Grupa Inwest wraz z elementami graficznymi, tj. logiem, które wykorzystuje do celów marketingowych, posiada świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 239795, prawo ochronne trwa nieprzerwanie od 2010 roku.

CELE STRATEGICZNE HM INWEST S.A.

Ugruntowanie bardzo dobrej pozycji na stołecznym rynku nieruchomości poprzez m.in. :

 • realizację nowych, kameralnych inwestycji, nastawionych przede wszystkim na bardzo dobra strukturę mieszkań i ciekawe lokalizacje,
 • pozyskiwanie nowych gruntów, w najlepszych lokalizacjach.

 

Ekspansja działalności na rynek ogólnopolski poprzez m.in.:

 • wzmocnienie pozycji na rynku aglomeracji śląskiej poprzez pozyskiwanie ciekawych gruntów,
 • ponadto pozyskiwanie gruntów pod inwestycje również na terenie Trójmiasta,
 • ciągła rozbudowa "banku ziemi" na terenie stolicy.

 

Zwiększenie skali działalności Spółki oraz jej sukcesywny rozwój.

Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku bankami oraz instytucjami finansowymi

 • możemy zagwarantować odpowiedni poziom finansowania realizowanych przez Spółkę inwestycji oraz ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród (zobacz).

AKCJONARIAT

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

 

ZARZĄD

 

 • PIOTR HOFMAN – PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM INWEST S.A. 

Założyciel firmy HM INWEST S.A. Począwszy od roku 1996 rozpoczął budowanie firm zajmujących się działalnoscią deweloperską w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz biurowo-usługowego. W tym czasie samodzielnie stworzył i zarządzał wieloma spółkami z branży nieruchomości i budownictwa.

Aktualnie jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Spółki HM INWEST S.A., która pod jego "skrzydłami" dynamicznie się rozwija i corocznie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, m.in. II miejsce w ogólnopolskim rankingu deweloperów dziennika "Rzeczpospolita", dwukrotny Certyfikat Wiarygodności Dewelopera przyznawany przez kapitułę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010 przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Medal Europejski przyznawany przez Bussines Centre Club. 

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim. Doświadczenie menedżerskie zdobył w praktycznym zarządzaniu firmami oraz podczas licznych szkoleń i dodatkowych kursów dotyczących zarządzania oraz rynku nieruchomości.

Jest wieloletnim członkiem Bussines Centre Club oraz polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prywatnie uprawia amatorsko tenis i golf, a z zamiłowania do sportu wspiera także młodych polskich sportowców.

 

 • PIOTR MIKOSIK – WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM INWEST S.A. 

Posiada 10 letnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobyte w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych następnie wykorzystywał w doradztwie menadżerom i wyższej kadrze zarządzającej jednej z największych spółek w kraju.

Od lipca 2018 r. główny radca prawny HM Inwest S.A.

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, obsłudze korporacyjnej oraz prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania oraz współpracy podmiotów gospodarczych z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik programu LLP Erasmus w Universidad de Oviedo Facultad de Derecho, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w realizowaniu funkcji nadzorczych w ramach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Prokurent HM Inwest S.A., HM Factory Sp. z o.o., Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. 

 

RADA NADZORCZA

 • JAROSŁAW MIELCARZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ze Spółką HM INWEST S.A. związany od 2004 roku jako udziałowiec, akcjonariusz, Wiceprezes Zarządu w okresie IV.2004 - XII.2013.

Na rynku deweloperskim, budowlanym, nieruchomości działa od 1998 roku, dzięki czemu ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie.

Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1990 roku prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Inwestor HM Sp. z o.o.

Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Idea Inwest Sp. z o.o.

Od 2014 roku jest Wiceprezesem Zarządu w spółce Timedix Sp.zo.o.

Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce PJ Development Sp. z o.o.

Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce MH Inwest Sp. z o.o, od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w tej spółce.

Pan Jarosław Mielcarz:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,

- nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • IRMINA KACZMAREK – Członek Rady Nadzorczej 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2001).
Od 2004 roku związana z branżą farmaceutyczną. Obecnie jest kierownikiem średniego szczebla w korporacji międzynarodowej.

W latach 2017-2018 ukończyła Studia Excutive Master of Business Administration prowadzone przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Studia te kierowane są do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich, a także właścicieli przedsiębiorstw.

Pani Irmina Kaczmarek:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • EWA HOFMAN Członek Rady Nadzorczej

Mecenas Ewa Hofman ukończyła w 2011 roku aplikację radcowską i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Reprezentuje podmioty gospodarcze w procesach sądowych, przeprowadza procedury dochodzenia i obsługi należności na wszystkich etapach postępowania, także w postępowaniach upadłościowych.
Wspiera spółki kapitałowe i osobowe w obszarze obowiązków rejestrowych. Prowadzi postępowania likwidacyjne podmiotów gospodarczych.


W prawie pracy specjalizuje się w reprezentacji pracownika względem pracodawcy, w szczególności w procesach o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań, odwołań od wypowiedzenia stosunku pracy oraz zakazu konkurencji.


Od roku 2005 zajmuje się także obsługą szeroko pojętego rynku nieruchomości, przede wszystkim w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego, realizacji umów developerskich, dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi oraz obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych.

Pani Ewa Hofman:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art.18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • ANETA KLIMEK - Członek Rady Nadzorczej

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo (2016).

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe głównie z zakresu prawa handlowego, w tym prawa spółek, oraz prawa cywilnego zdobywała praktykując w warszawskich kancelariach oraz dziale prawnym spółki.

Pani Aneta Klimek:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organujakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KrajowymRejestrze Sądowym.

 

 • WALDEMAR OŁDAK - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1983).W latach 1996 – 2009 Główny Księgowy w Spółkach z o.o.

Od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie księgowości i spraw kadrowo-płacowych.

Pan Waldemar Ołdak:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organujakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X