O spółce

HM INWEST S. A. to doświadczona, działająca aktywnie na rynku od ponad 27 lat, ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Spółka jest właścicielem znaku towarowego Grupa Inwest wraz z elementami graficznymi, tj. logiem, które wykorzystuje do celów marketingowych, posiada świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 239795, prawo ochronne trwa nieprzerwanie od 2010 roku.

CELE STRATEGICZNE HM INWEST S.A.

Ugruntowanie bardzo dobrej pozycji na stołecznym rynku nieruchomości poprzez m.in. :

 • realizację nowych, kameralnych inwestycji, nastawionych przede wszystkim na bardzo dobra strukturę mieszkań i ciekawe lokalizacje,
 • pozyskiwanie nowych gruntów, w najlepszych lokalizacjach.

 

Ekspansja działalności na rynek ogólnopolski poprzez m.in.:

 • wzmocnienie pozycji na rynku aglomeracji śląskiej poprzez pozyskiwanie ciekawych gruntów,
 • ponadto pozyskiwanie gruntów pod inwestycje również na terenie Trójmiasta,
 • ciągła rozbudowa "banku ziemi" na terenie stolicy.

 

Zwiększenie skali działalności Spółki oraz jej sukcesywny rozwój.

Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku bankami oraz instytucjami finansowymi

 • możemy zagwarantować odpowiedni poziom finansowania realizowanych przez Spółkę inwestycji oraz ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród (zobacz).

AKCJONARIAT

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

 

ZARZĄD

 

 • PIOTR HOFMAN – PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM INWEST S.A. 

Założyciel firmy HM INWEST S.A. Począwszy od roku 1996 rozpoczął budowanie firm zajmujących się działalnoscią deweloperską w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz biurowo-usługowego. W tym czasie samodzielnie stworzył i zarządzał wieloma spółkami z branży nieruchomości i budownictwa.

Aktualnie jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Spółki HM INWEST S.A., która pod jego "skrzydłami" dynamicznie się rozwija i corocznie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, m.in. II miejsce w ogólnopolskim rankingu deweloperów dziennika "Rzeczpospolita", dwukrotny Certyfikat Wiarygodności Dewelopera przyznawany przez kapitułę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010 przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Medal Europejski przyznawany przez Bussines Centre Club. 

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim. Doświadczenie menedżerskie zdobył w praktycznym zarządzaniu firmami oraz podczas licznych szkoleń i dodatkowych kursów dotyczących zarządzania oraz rynku nieruchomości.

Jest wieloletnim członkiem Bussines Centre Club oraz polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prywatnie uprawia amatorsko tenis i golf, a z zamiłowania do sportu wspiera także młodych polskich sportowców.

 

 • PIOTR MIKOSIK – WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM INWEST S.A. 

Posiada 10 letnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobyte w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych następnie wykorzystywał w doradztwie menadżerom i wyższej kadrze zarządzającej jednej z największych spółek w kraju.

Od lipca 2018 r. główny radca prawny HM Inwest S.A.

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, obsłudze korporacyjnej oraz prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania oraz współpracy podmiotów gospodarczych z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik programu LLP Erasmus w Universidad de Oviedo Facultad de Derecho, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w realizowaniu funkcji nadzorczych w ramach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Prokurent HM Inwest S.A., HM Factory Sp. z o.o., Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. 

 

 • ANNA ZAWADKA – WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HM INWEST S.A. 

Związana jest ze spółką HM Inwest S.A. od lutego 2012 roku, pełniąc w tym okresie funkcję Głównej Księgowej oraz Dyrektora Finansowego. Tworzyła dział finansowo- księgowy, który obsługuję Spółki z Grupy Kapitałowej.

Posiada 24-letnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości zdobyte w firmach z branży deweloperskiej i reklamowej. Obecnie zajmuję się koordynowaniem pracy działu finansowo- księgowego, sporządzaniem sprawozdań, raportów i analiz, monitorowaniem płynności oraz pozyskiwaniem finansowania.

Absolwentka  Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej na kierunku Komputerowe wspomaganie zarządzania. Absolwentka Studiów podyplomowych na kierunkach Rachunkowość i Finanse oraz Dyrektor Finansowy w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

RADA NADZORCZA

 

 • IRMINA KACZMAREK – Członek Rady Nadzorczej 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2001).
Od 2004 roku związana z branżą farmaceutyczną. Obecnie jest kierownikiem średniego szczebla w korporacji międzynarodowej.

W latach 2017-2018 ukończyła Studia Excutive Master of Business Administration prowadzone przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Studia te kierowane są do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich, a także właścicieli przedsiębiorstw.

Pani Irmina Kaczmarek:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • EWA HOFMAN Członek Rady Nadzorczej

Mecenas Ewa Hofman ukończyła w 2011 roku aplikację radcowską i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Reprezentuje podmioty gospodarcze w procesach sądowych, przeprowadza procedury dochodzenia i obsługi należności na wszystkich etapach postępowania, także w postępowaniach upadłościowych.
Wspiera spółki kapitałowe i osobowe w obszarze obowiązków rejestrowych. Prowadzi postępowania likwidacyjne podmiotów gospodarczych.

W prawie pracy specjalizuje się w reprezentacji pracownika względem pracodawcy, w szczególności w procesach o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań, odwołań od wypowiedzenia stosunku pracy oraz zakazu konkurencji.

Od roku 2005 zajmuje się także obsługą szeroko pojętego rynku nieruchomości, przede wszystkim w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego, realizacji umów developerskich, dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi oraz obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych.

Pani Ewa Hofman:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art.18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • WOJCIECH KARKOSIK -  Członek  Rady Nadzorczej

Posiada ponad 24-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, rozwój zawodowy rozpoczął w PricewaterhouseCoopers biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach, które zaowocowały uzyskaniem uprawnień biegłego rewidenta.

Przez ostatnie 18 lat pełnił obowiązki Członka Zarządu, Prokurenta oraz Dyrektora Finansowego w spółkach z kapitałem zagranicznym związanych z rynkiem nieruchomości. Jego obowiązki obejmowały zarówno całościowe zarządzanie oraz nadzór nad bieżącą obsługą finansowo-księgową, jak i funkcje doradcze (m.in. podatkowe).

Pan Wojciech Karkosik:
- w okresie ostatnich pięciu lat był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • ERYK ŁUKASZEWSKI -  Członek Rady Nadzorczej

Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Poznaniu. Ur. 19.10.1995 r. Związany z Grupą Inwest od 2018 r. Od początku kariery zawodowej zaangażowany w proces przygotowania i realizacji inwestycji deweloperskich, począwszy od analizy nieruchomości, przez proces projektowy, optymalizację kosztów, realizację i obsługę gwarancyjną.

Z wykształcenia magister inżynier budownictwa o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Wiedzę techniczną potwierdzają posiadane przez niego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Pan Eryk Łukaszewski:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organujakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 • URSZULA HOFMAN -  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskiem oraz Studia rzeczoznawstwa majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Od ponad dwudziestu lat związana ze Spółkami Grupy Kapitałowej HM Inwest S.A. W Spółkach Grupy Kapitałowej HM Inwest S.A. zajmowała się pozyskiwaniem terenów inwestycyjnych, wykonywaniem analiz prawnych i formalnych nieruchomości.

Na etapie realizacji inwestycji nadzorowała przygotowanie prac projektowych oraz procedur administracyjnych i prawnych. Aktywnie działa w Polskim Związku Firm Deweloperskich, z którym współtworzyła cykl publikacji dotyczących rynku nieruchomości w Polsce.

Pani Urszula Hofman:

- w okresie ostatnich pięciu lat była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organujakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X